ПОКАНА за посета на саем на лековити, зачински, украсни билки и пчелни производи во Врање

ПОКАНА за посета на саем на лековити, зачински, украсни билки и пчелни производи во Врање

Во организација на: Град Врање и Сојуз на пчеларски организации на Србија, Р. Србија, а во соработка со Здружение „ЖИВОТ“ и Комора на Органски Производители – КОП, Куманово, организираме посета на саем на лековити, зачински, украсни билки и пчелни производи во...