Членови на Управен одбор на Комората на Органски Производители

 1. Драги Цветковиќ –„АДУТ ГВН“, Куманово – Претседател
 2. Благица Гавриловска Цветковиќ – Здружение за развој на земјоделство и заштита на животна средина преку истражување, едукација и одржување на биодиверзитет „ЖИВОТ“, Куманово
 3. Марјан Стојнев – „Производство на сапун Стојневи“, Миладиновци
 4. Дејан Гичев – „Овчеполски Аграр“, Свети Николе
 5. Кристијан Балевски – „Арбекина Олив“, Валандово
 6. Мендух Нухија – „Агрикултура“, с. Оризаре

 

Членови на Надзорен одбор на Комората на Органски Производители

   

 1. Жарко Милевски – „Принтинг Логистик“, Тетово – Претседател
 2. Дејан Претковиќ – „Аронмах Плус“, Теарце
 3. Синиша Спасиќ – „Експертус Плус“, Куманово