Галерија од учество на Агро Белград, меѓународен саем за овоштарство, зеленчуково производство и лозарство

Галерија од учество на Агро Белград, меѓународен саем за овоштарство, зеленчуково производство и лозарство

Белградскиот меѓународен саем за овоштарство, зеленчуково производство и лозарство, Agro Belgrade 2020, се одржа од 30 Јануари до 01 Февруари 2020 година на Белградски саем. Дел од нашите членови организирано ја посетија оваа манифестација од саемско-конференциски...