Посета на Задружни Савез Србије и неколку задруги во јужна Србија, потпишан меморандум за соработка, разгледани заеднички цели и можности.