Во организација на: Град Врање и Сојуз на пчеларски организации на Србија, Р. Србија, а во...