Учество на Агро Белград 2022.
Дел од нашите членови организирано ја посетија оваа манифестација од саемско-конференциски тип.