Средби со земјоделци

Средби со земјоделци

КОП на средба со земјоделците од Свети Николе, 24.02.2020 КОП на средба со земјоделците од Облешево-Чешиново, 01.03.2020 КОП на средба со земјоделците од Пробиштип, 01.03.2020 КОП на средба со земјоделците од Општина Ново Село, 06.03.2020 КОП на средба со земјоделците...